Wat is de Koran?

De Koran is het letterlijke woord van Allah dat via de aartsengel Gabriël aan de profeet Mohammed, vrede zij met hem, in de Arabische taal is geopenbaard. Het begon eind december van het jaar 609 (Allah is de Alwetende) in de Grot van Hira. De profeet Mohammed, vrede zij met hem, bezocht deze grot vaker om tot rust te komen en te bidden. Op de betreffende dag werd hij hier echter bezocht door de aartsengel Gabriël met de volgende boodschap:

{Al-Alaq – De Klonter/Embryo (Hoofdstuk 96), Vers 1-5}

1 – Lees in de Naam van jouw Heer, Degene Die (alles) heeft geschapen

 

2 – Hij heeft de mens uit een bloedklonter geschapen.

 

3 – Lees, en jouw Heer is de Meest Edele.

 

4 – Degene Die (het schrijven) met de pen heeft onderwezen.

 

5 – Hij heeft de mens datgene onderwezen wat hij niet weet.

Na deze eerste openbaring heeft de aartsengel Gabriël de profeet, vrede zij met hem, een onbekend aantal keer bezocht. Het ene moment werd slechts één vers geopenbaard, terwijl de inhoud van andere openbaringen uit meerdere verzen bestond. Tijdens een openbaring leerde de profeet, vrede zij met hem, niet alleen nieuwe verzen maar kreeg hij ook informatie over de indeling van de verzen. Zodoende werd duidelijk aan welke hoofdstuk de betreffende verzen dienden te worden toegevoegd maar ook wanneer het heilige boek in wording met een nieuwe hoofdstuk diende te worden uitgebreid.

De profeet, vrede zij met hem, reciteerde en memoriseerde de heilige teksten na iedere openbaring om ze vervolgens voor te dragen aan de metgezellen. Zij memoriseerden deze ook en tegelijkertijd leerden zij de verzen aan hun gezinnen die de goddelijke teksten op hun beurt uit het hoofd leerden. In aanvulling op het memoriseren van de Koran werden de verzen in opdracht van de profeet, vrede zij met hem, veilig gesteld door ze direct na een openbaring aan het juiste hoofdstuk te laten toevoegen door de geletterde metgezellen. De geschriften werden echter nog niet samengebundeld, omdat de Koran nog in de maak was waardoor de bestaande hoofdstukken langer werden en soms nieuwe hoofdstukken aan het geheel werden toegevoegd.

Uiteindelijk zijn er 6.236 verzen tussen het jaar 609 en 632 geopenbaard en de definitieve Koran telt 114 hoofdstukken. Om ervoor te zorgen dat de heilige teksten authentiek bleven, heeft Allah de aartsengel Gabriël bevolen om elk jaar tijdens de maand Ramadan alle geopenbaarde verzen te herhalen. Tijdens de Ramadan van het jaar 632 werd de gehele Koran nogmaals gereciteerd maar wel in een andere setting. De aartsengel Gabriël begon eerst met het voordragen van alle verzen aan de profeet, vrede zij met hem, vervolgens was het de beurt aan de profeet, vrede zij met hem, om de gehele koran te reciteren in het bijzijn van de aartsengel Gabriël.

Eerste Koran

De profeet, vrede zij met hem, overleed in 632 en in hetzelfde jaar werd Aboe Bakr as-Siddiq aangesteld als de eerste kalief. Tijdens zijn kalifaat werd de gehele Koran voor de eerste keer opgeschreven en verzameld in één enkel boek. Deze eerste versie was gebaseerd op de memorisatie van verschillende individuen en op de teksten die door de metgezellen in een eerder stadium waren opgeschreven. De metgezellen gebruikten een zeer streng authenticatie en verificatieproces om de eerste Koran samen te stellen. Nadat men overtuigd was van de authenticiteit van het samengebundeld exemplaar, werd de eerste geschreven Koran in het huis van Aboe Bakr bewaard. Deze kalief overleed echter in het jaar 634 waarna het boekwerk naar het huis van de tweede kalief, Omar ibn al-Chattab, werd overgebracht. Deze bleef daar bewaard tot hij kwam te overlijden. Vervolgens werd de originele Koran in het jaar 644 naar het huis van de dochter van Omar, Ḥafsa bint Omar, overgebracht. Deze werd door haar bewaard totdat de derde kalief, Uthman ibn Affan, het originele exemplaar heeft opgevraagd.

Tijdens het kalifaat van Uthman groeide de islamitische gemeenschap explosief. Bekeerlingen tot de islam waren niet alleen te vinden op het Arabische Schiereiland maar ook daarbuiten. Hoewel dit een positieve ontwikkeling was, begon Uthman zich echter zorgen te maken over de vertalingen van de Koran in de verschillende Arabische dialecten. De metgezellen reisden door het hele Arabische Rijk en het viel ze op dat bijvoorbeeld in sommige delen van Irak de Koran verzen anders werden gereciteerd dan zij hadden geleerd. Op het moment dat de kalief hierover werd geïnformeerd, besefte hij dat dit geen goede ontwikkeling was. Hij was van mening dat het letterlijke woord van Allah onrecht werd aangedaan maar ook dat de authenticiteit van de Koran in het geding was. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen, heeft hij opdracht gegeven om alle vertalingen van de Koran, die in een ander Arabisch dialect waren geschreven te laten vernietigen. Tegelijkertijd werden kopieën van de originele Koran, waar Ḥafsa bint Omar over waakte, onder de moslims verspreid.

Koranfragmenten

De Koran van vandaag de dag is precies hetzelfde als de kopieën die Uthman vanaf het jaar 651 begon te verspreiden. Dit wordt ook bevestigd door de recent gevonden koranfragmenten in de bibliotheek van de Universiteit van Birmingham.
koran
Deze ontdekking heeft aangetoond dat de Koran het enige religieuze boek is dat in originele vorm bewaard is gebleven, sinds het 1400 jaar geleden is geopenbaard. Tevens kunnen we alleen maar concluderen dat onderstaande belofte van Allah bewaarheid wordt:

{Al-Hijr – Het Rotsachtige Pad (Hoofdstuk 15), Vers 9}

9 – Voorwaar, Wij hebben de Vermaning (d.w.z. de Koran) neergezonden. En waarlijk, Wij zullen er zeker over waken.

{Fussilat – Duidelijk Uitgelegd (Hoofdstuk 41), Vers 41-42}

41 – Voorwaar, degenen die niet in de Vermaning geloofden, toen deze tot hen kwam (zullen worden vernietigd). En waarlijk, het is zeker een almachtig Boek.

 

42 – De valsheid kan niet van voren en van achteren tot het (d.w.z. tot de Koran) komen. (Het is) een Neerzending van de Alwijze, de Meest Prijzenswaardige.

16 thoughts on “Wat is de Koran?”

 1. Hasanaat zijn beloningen die je ontvangt wanneer je een goede daad verricht. Het tegenovergestelde zijn de sayiaat. Dit zijn strafpunten die krijgt wanneer je een slechte daad begaat.

  Waarschijnlijk ben je ervan op de hoogte dat ieder persoon op deze aarde continue door 2 engelen wordt vergezeld. Degene aan de rechterzijde schrijft de goede daden op (hasanaat), terwijl de linker de opdracht heeft gekregen op de slechte daden te noteren (sayiaat). Op de Dag des Oordeels zal elk individu haar boek krijgen gepresenteerd zodat je kan teruglezen wat je op deze aarde hebt uitgespookt. De goede en slechte daden zullen worden gewogen en Allah zal uiteindelijk oordelen wat de eindbestemming zal worden. In de Koran wordt echter al aangegeven hoe degenen zullen reageren wanneer ze hun boek in hun linkerhand ontvangen:
  {Al-Haqqah – De Realiteit (Hoofdstuk 69), vers 25-27}
  25 – Maar, hij wiens boek in de linker hand wordt gegeven, zal zeggen: "O was mijn boek mij maar niet gegeven!
  26 – En had ik maar niet geweten wat mijn oordeel was!
  27 – O, had de dood maar aan mij een einde gemaakt!''.

  Verder staat het volgende in: {Al-An-am – Het Vee (Hoofdstuk 6), vers 160}
  "Als iemand met een goede daad komt dan is er voor hem tien maal zoveel en als iemand met een slechte daad komt dan wordt hem slechts dienovereenkomstig vergolden en hun zal geen onrecht worden aangedaan."

  De Profeet Mohammed s.a.w. heeft gezegd: "De gene die een enkele letter van het Boek van Allah leest, zal beloond worden met een goede daad. (Weet dat) Een goede daad wordt vermenigvuldigd met tien. Ik zeg niet Alif Laam Meem is één letter. Alif is één letter, Laam is één Letter, Meem is één letter. (At-Tirmidhi).

 2. Bedankt voor het vertellen ! Zal vaker avonds erin lezen en ben nieuwsgierig ! Dat het authentiek boek Koran van zolang geleden bewaard is is heel goed ! Zo zijn er geen twijfels mogelijk ! En de oorsprong was misschien nog veel langer geleden ?

 3. Salaam wahaleikom, graag zou ik willen weten wat de koran zegt over het trouwen met een christenen, als moslim broeder, Is dit toegestaan? En waarom?

  Ma3salama

 4. Het is zeer de moeite waard om deze vertaling van de Koran te lezen. Wel is het jammer dat er taalfouten in staan. Als ik er een tegenkom, zal ik er melding van maken, tenzij de beheerder van deze webpagina daar geen behoefte aan heeft, en mits de fouten gecorrigeerd worden. Op deze pagina staat (41:42): "van voren nog van achteren". Dat moet zijn": "van voren noch van achteren" of "noch van voren, noch van achteren".

  1. Beste Johan,

   Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer wij worden geïnformeerd over eventuele fouten. Deze zullen In-Sha-Allah worden gecorrigeerd.

 5. Ik ga alles lezen vanaf nu om dichter bij god te staan
  Wil rust krijgen in me hart na alles wat ik heb gezien op jonge leeftijd moge de koran mij hiermee heloen Inshallah

 6. Ik heb een vraag over de beloftes die God jullie hadden beloofd? Welke beloftes zijn dat? waarom heeft de koran niet echt richtlijnen die gevolgd kunnen worden? Hoe zit het met het accepteren van de nieuwe testament? Wie is de persoon die nog moet terug komen bij jullie om de 2e testament waarin we nu leven moeten voltooien?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close