Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Koran.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@koran.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van de verwerking

Koran.nl verwerkt uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Verzenden van nieuwsbrief
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Koran.nl waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de activiteiten, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. In het geval u Koran.nl verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen zal Koran.nl deze niet langer bewaren dan noodzakelijk is

Delen van persoonsgegevens met derden

Koran.nl deelt op geen enkele wijze uw persoonsgegevens met andere organisaties. Ook verkoopt Koran.nl geen persoonsgegevens aan derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Koran.nl gebruikt functionele cookies voor het correct weergeven van de website. Bij deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen waarmee individuele websitebezoekers identificeerbaar zijn. Gebruikte cookies zijn:

  • Google Analytics: Voor het bijhouden van bezoekersstatistieken en het optimaliseren van de website, wordt er gebruik gemaakt van cookies van Google Analytics. Deze cookies onderscheiden gebruikers en sessies, stellen nieuwe sessies/bezoeken op de website vast, controleren de hoeveelheid binnenkomende verzoeken bij de website en slaan verkeersbronnen van bezoekers op. Deze gegevens worden geanonimiseerd verzameld
  • Functionele cookies: Functionele cookies worden gebruikt voor het correct weergeven van de website van Koran.nl. Hierbij wordt geen data van bezoeken, sessies of websitebezoekers verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@koran.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Koran.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Koran.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop Koran.nl uw persoonsgegevens registreert en/of verwerkt, dan kunt u hier melding van maken bij Koran.nl. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit kan via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor al uw overige vragen over de registratie of verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via info@koran.nl of via de contactpagina op onze website.