Islam

De vijf zuilen van de islam zijn:

  1. Sahada (De Geloofsgetuigenis)
  2. Salat (Het Gebed verrichten volgens de voorgeschreven gebedstijden)
  3. Zakaat (Aalmoezen geven/Armenbelasting)
  4. Sawm (Vasten tijdens de Ramadan)
  5. Hadj (De Bedevaart)

We zullen incha allah deze onderwerpen binnenkort gaan behandelen.

Back to top button