Gebedstijden Brussel

Gebedstijden Brussel kun je hieronder bekijken en printen. Nu is het mogelijk om de Adhan klok op je tablet of TV te tonen!

Gebedstijden Brussel kun je hieronder bekijken en printen. Informeer jouw moskee ook over de software voor gebedstijden!

×
 
Moskee beheerder? Klik op oranje icoontje op de kaart om moskee software te gebruiken!
compass
needle of the compass kaaba on top of the needle of the compass

Wil je de gebedstijden van een andere locatie bekijken?

 • Klik op “andere locatie” en typ de eerste letters in van een stad. Selecteer vervolgens in het overzicht dat zal verschijnen de juiste locatie.
 • Klik hier, zet de GPS aan en sta toe dat Koran.nl jouw locatie mag gebruiken. Zie hieronder voor voorbeeld: Gebedstijden Brussel printen en downloadenZodoende wordt jouw locatie in de browser opgeslagen met als voordeel dat tijdens een volgende bezoek de gebedstijden van jouw locatie worden getoond.

Methode Gebedstijden Brussel

In Nederland en België worden verschillende methoden gebruikt voor het berekenen van de gebedstijden. Deze methoden geven voor salat Dhor, salat Asr en salat Maghrib vaak dezelfde tijden aan. De verschillen zitten vooral in de tijden die worden weergegeven voor salat Fajr en salat Isha. De laatste tijd zien we dat steeds meer moskeeën en websites het volgende gebruiken voor de berekening van de gebedstijden:

 • salat Fajr begint wanneer de stand van de zon ten opzicht van de horizon gelijk is aan 14.6 graden
 • salat Isha wordt 90 minuten na salat Maghrib verricht

Onder het mom van goed voorbeeld doet goed volgen, hebben wij ook bovenstaande waarden gebruikt voor het berekenen van Gebedstijden Brussel. Zie dit artikel voor meer uitleg.

Mocht je toch niet tevreden zijn met deze uitgangspunten dan verwijzen we je graag naar onze homepage. Hier bieden we je namelijk de mogelijkheid om de instellingen zelf aan te passen. Wij verzoeken je hier echter wel voorzichtig mee om te gaan!

Gebedstijden Brussel gebruiken

Kan ik Gebedstijden Brussel aanhouden? Hierboven hebben we uitgelegd welke methode wij hebben gebruikt om de tijden te berekenen. Het kan echter voorkomen dat jouw lokale moskee andere uitgangspunten hanteert. Wanneer dit het geval is, raden we je aan de gebedstijden van de lokale moskee aan te houden. Tegelijkertijd zouden wij het erg op prijs stellen wanneer je ons hierover informeert. Zodoende kunnen wij hierop anticiperen en nader onderzoek doen naar de methode die in Brussel wordt gebruikt.

Alhamdoulillaah zien we de laatste tijd steeds minder discussies over gebedstijden. Dit wijst er waarschijnlijk op dat men tevreden is met de stappen die tot nu toe zijn gezet. De islamitische gemeenschap bevindt zich dan ook op de juiste weg. Hier en daar zijn nog wel wat hordes te nemen maar met de wil van Allah is alles mogelijk!

Nieuwsgierig naar de gebedstijden van andere locaties?

RotterdamHeerlenLeiden

Adhan Klok

Wat zijn de mogelijkheden?

 • Verschillende designs
 • Meerdere talen (NL, Arabisch, Turks)
 • Gebedstijden van jouw lokale moskee
 • Gebedskalender uitprinten
 • Adhan, logo, weer, tekst, etc. toevoegen
 • En nog veel meer…….

Uiteraard is de software gratis. Maak dus snel een account aan en ontdek alle mogelijkheden!

Account aanmaken


Hoe worden gebedstijden Brussel berekend?

Gebedstijden BrusselIn Nederland en België worden verschillende methoden gebruikt voor het berekenen van de gebedstijden Brussel. Waar voorheen alleen de Muslim World League (MWL) en de Islamic Society of North America (ISNA) werd gebruikt, is de laatste jaren nog een methode erbij gekomen. Sinds 2019 wordt in de regio Haaglanden en Utrecht de methode van Islamic Center Aachen gebruikt. Deze drie methodes hebben we uitvoerig besproken in ons artikel over de berekening van de gebedstijden.  

Wat zijn de kenmerken van de drie methoden?

De eerste twee methoden (MWL en ISNA) laten voor salat Dhor, Asr en Maghreb dezelfde tijden zien maar volgens de methode van Aachen dienen deze gebeden 6 tot 7 minuten later te worden gebeden. De grote verschillen tussen deze drie methoden blijken vooral uit de gebedstijden die voor salat Fajr en Isha worden getoond. Hieronder zullen we de uitgangspunten opsommen:

Muslim World League

De MWL methode hanteert de volgende uitgangspunten:

 • salat Fajr dient te worden verricht wanneer de zon tijdens zonsopkomst op 18 graden staat t.o.v. de horizon. Het komt erop neer dat Fajr dient te worden gebeden zodra de nacht voorbij is.
 • salat Isha dient te worden verricht wanneer de zon 17 graden onder de horizon is gedaald. Dit betekent dat Isha dient te worden gebeden vanaf de start van de astronomische schemering (wanneer de hemel één kleur begint aan te nemen en het volledig donker wordt).

Islamic Society of North America

De ISNA methode gaat uit van het volgende:

 • salat Fajr dient te worden verricht wanneer de zon op 15 graden staat t.o.v. de horizon. In essentie komt het erop neer dat men twintig tot dertig minuten dient te wachten nadat de nacht voorbij is met het verrichten van het Fajr gebed.
 • salat Isha dient te worden verricht wanneer de zon 15 graden onder de horizon is gedaald. Dit betekent dat het Isha gebed kan worden verricht vanaf de start van de nautische schemering (wanneer het avondrood begint te worden).

Islamic Center Aachen

De methode van Islamic Center Aachen hanteert het volgende:

 • salat Fajr dient te worden verricht wanneer de zon op iets meer dan 18 graden staat t.o.v. de horizon. Waarom iets meer? De Fajr tijden in de winter worden namelijk weergegeven, terwijl de nacht nog niet voorbij is!
 • salat Isha dient te worden verricht wanneer de zon 17 graden onder de horizon is gedaald. Dit is hetzelfde als de MWL methode.
 • Voor de zomermaanden wordt de tijd dat de nacht duurt (zonsondergang t/m zonsopgang) door drie gedeeld. Na het verstrijken van het eerste deel is het tijd voor salat Isha, na het einde van het tweede deel dient salat Fajr te worden gebeden en aan het einde van het derde deel komt de zon op.

Welke gebedstijden methode wordt door Koran.nl gehanteerd?

Aangezien wij voor de meest logische methode dienen te kiezen, gaat onze voorkeur uit naar een combinatie van MWL en ISNA met hier en daar enkele correctie (zomer/winter). De gebedstijden Brussel worden dus berekend door 15 graden voor salat Fajr te hanteren. Uiteraard laten wij deze hoek fluctueren tussen de 14.6 en 15.5 om hiermee recht te doen aan de verandering van de verhouding tussen dag en nacht. De gebedstijden voor salat Isha fluctueren tussen de 95 en 105 minuten na salat Maghreb. Dit komt ongeveer overeen met de 17 graden regel van de MWL methode. De middelste drie gebeden geven voor zowel de MWL als de ISNA methode dezelfde resultaten en dit hebben wij dan ook als zodanig overgenomen.

Gebedstijden Brussel gebruiken

Kan ik Gebedstijden Brussel aanhouden? Hierboven hebben we uitgelegd welke methode wij hebben gebruikt om de gebedstijden te berekenen. Het kan echter voorkomen dat jouw lokale moskee andere uitgangspunten hanteert. Wanneer dit het geval is, raden we je aan de gebedstijden van de lokale moskee aan te houden.

1 Reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button